STROJOVNA VÝTAHU

Seznam instalačního materiálu strojovny:

- výtahový rozvaděč
- hlavní vypínač výtahu
- propojovací kabeláž: rozvaděč - pohon výtahu
- propojovací kabeláž: rozvaděč - omezovač rychlosti
- propojovací kabeláž: rozvaděč - hlavní vypínač
- tlačítko STOP u stroje
- záložní UPS