Řídící jednotka pro jídelní výtah

Řídící jednotka pro jídelní výtah

          Popis řídící desky malého nákladního výtahu.
 
Technické údaje:
mikroprocesorové řízení umožňuje nastavení počtu pater, dobu jízdy mezi stanicemi, osvětlení, dobu odjezdu ze stanice a logiku snímačů polohy pomocí PC.
Maximální počet pater – 6.
Zablokování systému při přerušení 1. bezpečnostního obvodu – najetí na koncový vypínač.
Kontrola činnost stykačů, 4 vstupy bezpečnostního obvodu.
Možnost připojení tlačítek nouzové jízdy.
Možnost dvourychlostního řízení pomocí dalšího snímače na kleci a frekvenčního měniče.
Signalizace – směr jízdy, otevření dveří – pomocí směrových šipek, poloha výtahu – pomocí prosvětlených tlačítek volby.
Napájecí napětí 24VDC,napětí ovládacích a signalizačních obvodů 24VDC.
Stavy všech vstupů, výstupů a chodu mikroprocesoru  jsou signalizovány LED diodami,na displeji lze odečíst polohu výtahu,navolené patro,chybová hlášení.
Všechny vstupy a výstupy jsou samostatně jištěny tavnými pojistkami na řídící desce.
Ovládací relé stykačů jsou osazena v paticích, pro jejich snadnou výměnu v případě poškození.
Pomocí připojeného PC lze monitorovat a ovládat chod systému.
Reset chyb je možné provádět pomocí tlačítka na řídící desce, nebo pomocí externího tlačítka, připojeného do odpovídajících svorek.

 

JÍDELNÍ VÝTAH