SIRIA

SIRIA

Hlavní řídící deska výtahu

 
Speciální řídící panel pro řízení výtahu,ovládání frekvenčního měniče a encoder

.Ovládací panel  pro všechny druhy výtahů s sériovovou komunikací.

• Soulad s UNI EN 81-1 / 2 STANDARD.
• Vhodné pro bezstrojovnové výtahy díky svým malým rozměrům (250x100mm).
• Určeno pro VVVF a ENCODER  prostřednictvím rozhraní.
• Ovládání až 32 zastávek pro jednoduché nebo kolektivní řízení, sériové připojení.
• Trakční a hydraulické výtahy.
• Trakční výtah až 8 rychlostí s VVVF kodérem.
• Řízení Duplex.
• Predispozice pro správu Multiplex.
• Je zcela programovatelný integrovaným LCD displejem (16 sloupců x 2 řádky - volba: 16 sloupců x 4 řádky) v místě nebo vzdáleně přes počítač.
• Odnímatelný LCD displej.
• LED pro signalizaci stavu,nebo chyb.
• RESET Tlačítko pro trvalé poruchy.
• Připojovací konektor pro ukládání a aktualizaci firmwaru a parametrů.
• Připojovací konektor pro dálkové monitorování a inspekční služby,je třeba jen jeden modem.
• Sériové připojení testováno až 120 m bez stíněného kabelu.
• Napájecí napětí 13-24 Vdc .
• Nabíječka baterií - integrovaný modul a regulátor na 12V (v případě vybití baterie: automatické odpojení); pomocný výstup na 12V regulován, a to i bez přítomnosti hlavního napájení